Jalil

“Vorig jaar tijdens Halloween maakte ik voor het eerst kennis met het jeugdhonk. Ik was toen direct positief over zowel de stichting als de betrokken personen. Ik vond het daarom ook een eer toen mij korte tijd later gevraagd werd of ik vrijwilliger wilde worden bij het jeugdhonk. Sindsdien zit ik bij het jeugdhonk, en denk dat ik inmiddels bij de inboedel hoor.”