Activiteiten

Ons jeugdhonk is bedoeld met o.a. de achterliggende gedachte dat kinderen op den duur te oud/groot worden voor de BSO. Ze willen niet meer tussen de kleintjes zitten maar hebben nog wel toezicht nodig en veel dagen alleen thuis is ook geen optie. Hierdoor komen ouders vaak voor een dilemma te staan.. minder werken is niet mogelijk want alles moet wel doordraaien thuis. Jeugdhonk ons Plekske wil graag zorgen voor een tweede thuis en dat koekje bij de thee voor als ze na school naar huis zouden gaan. De ouders weten dan waar hun kroost uithangt en op deze wijze kunnen we ze op een veilige manier door de pubertijd heen loodsen.  In principe is dit project bedoeld voor alle wijken in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
 
Vanuit de activiteiten die we al jaren doen binnen de wijk HDR kwam uiteindelijk de behoefte naar voren om een soort van clubhuis te bouwen voor de kids. Iets waar ze altijd terecht kunnen na school en waar het altijd leuk is. Waar activiteiten zijn die zorgen voor saamhorigheid en cohesie onder de kinderen en hun ouders. Daarnaast willen we de “boefjes” die nu voor overlast zorgen binnen de wijk in beeld krijgen en houden om zo deze overlast te beperken dan wel te stoppen. Hierbij kunnen we denken aan deze kids taken en verantwoordelijkheden te geven of zelf een activiteit mee te laten organiseren. Ook zijn er korte lijnen naar Professionals als Farent, Powerup jongerenwerker, gemeente en wijkteams. Ook zijn er korte lijnen naar school en is er samenwerking met Club UP en Powerup welke ook gebruik maken van het jeugdhonk waardoor een diversiteit van activiteiten ontstaat. Indien er zaken gesignaleerd worden zullen deze worden opgepakt. 
 
De bedoeling is om te kijken naar wat kinderen leuk vinden om te doen, ze ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van talenten. Ook verantwoordelijkheden als zelf meedraaien met een evenement, corve en andere zaken kunnen ze bij betrokken worden. Uiteraard staat alles nog in de kinderschoenen en zullen dingen niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden in babystapjes zullen we zorgen dat het jeugdhonk een place to be wordt waar in de toekomst mogelijk ruimte is voor stageplekken en werkervaringsplekken. Ook zal studiebegeleiding aangeboden gaan worden zodra dit mogelijk is. 
 
Op pedagogisch vlak willen we de kinderen steunen door middel van regels/ gebruiken zoals bijvoorbeeld:
Duidelijkheid bieden
Korte lijnen
Gele rode kaart principe 
Afstemmen regels onder vrijwilligers en disciplines wat kan wel wat kan niet
Wat als er materialen gestolen worden laat de jongeren aangeven wat ze passend vinden. Mee laten denken en luisteren naar hun mening binnen de grenzen en mogelijkheden
Als je weggestuurd wordt door middel van een 2e gele of 1e rode kaart zal een gesprek volgen met de vrijwilliger in kwestie voor je terug kan komen
Als het fout gaat samen het gesprek aangaan en uitpraten
Open staan voor een gesprek.
Als er teveel dingen gebeuren die niet kunnen volgt er een gesprek met de ouders/verzorgers
Je gedrag buiten heeft van invloed op toelating binnen het jeugdhonk en andersom 
 
In de toekomst willen we projecten op gaan starten als bijvoorbeeld zakgeld kanjers, heitje voor een karweitje enz. Input van ouders wordt zeer gewaardeerd. De bedoeling is dat het een plek zal worden voor de wijk, door de wijk en met de wijk.